ارسال به دیگران پرینت

پیشنهاد حقوق 9 میلیونی برای کارگران| کارگران در سال آینده حقوق 9 میلیونی می گیرند؟

پیشنهاد حقوق 9 میلیونی برای کارگران مطرح شده است. آیا واقعا کارگران در سال آینده حقوق 9 میلیونی می گیرند؟ نماینده کارگران گفته است حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار باشد که ارزش سبد معیشتی بیش از 9 میلیون تومان است.

پیشنهاد حقوق 9 میلیونی برای کارگران مطرح شده است. آیا واقعا کارگران در سال آینده حقوق 9 میلیونی می گیرند؟ نماینده کارگران گفته است حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار باشد که ارزش سبد معیشتی بیش از 9 میلیون تومان است.

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

آیت اسدی درباره میزان افزایش دستمزد 35 تا 40 درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از 9 میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.

وی ادامه داد: البته طبق ماده 41 قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار 3.3 نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار 3.3 نفر در حال حضر بالاتر از 9 میلیون تومان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه