خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

سی ویژگیِ شخصیتِ ناپایدار (=توسعه نیافتگی جامعه)

سی ویژگیِ شخصیتِ ناپایدار (=توسعه نیافتگی جامعه)

1-روزی سه بار جهان بینی عوض می کند؛

2-بسیار مانور می دهد؛

3-هر لحظه ممکن است از او هر کاری سر بزند؛

4-خیلی سریع به هم می ریزد؛

5-نمی تواند دوستانِ پایداری داشته باشد؛

6-فقط باید از او تعریف شود؛

7-خیلی از صداقت و کرامت یاد می کند؛

8-خیلی باهوش است ولی برای کوتاه مدت؛

9-هشتاد درصد Data را مخفی میکند؛

10-رفتارِاو براصولی قائم نیست؛

11-Fact را دشمن خود می پندارد؛

12-در حیله گری، مرز نمی شناسد؛

13-ریسک ها را دقیق بررسی نمی کند؛

14-به تعداد مخاطَبین، ماسک بر صورت می زند؛

15-خیلی فریاد می زند و شلوغ می کند؛

16-از آرامش او به عصبانیت، کمتر از 30 ثانیه طول می کشد؛

17-ظرفیتِ بازی در پنج تئا ترِ مختلف در روز را دارد؛

18-از سرِکار گذاشتنِ دیگران بسیار لذت می برد؛

19-در لایه های به هم تنیدۀ تخّیل سیر می کند؛

20-از واژه ها، آگاهانه برای فریب استفاده می کند؛

21-فهمِ واقعیت با سبکِ کوتاه مدتِ زندگی او در تضاد است؛

22-از اغراق گویی به شوق می آید؛

23-نمی تواند برای دراز مدت، اعتماد جلب کند؛

24-از لذت و زندگی، تعریفِ کوتاه مدت دارد؛

25-طوری رفتار می کند که دیگران سوال نکنند؛

26-دوست دارد کانونِ همه جا و همه چیز باشد؛

27-از طرحِ استدلال، حوصله اش سر می رود؛

28-صمیمیت اوعمدتاً تصنّعی است؛

29-ثابت قَدَمی را سّم می پندارد؛

30-به تمرکُزکردن و ثبات علاقه ای ندارد چون هیجان را از او می گیرد.

 

منبع : محمود سریع القلم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه