ارسال به دیگران پرینت

گامی مهم در جهت تحقق دولت الکترونیک/ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی ابلاغیه‌ای خبر داد:

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی ابلاغیه‌ای خبر داد: حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با تحقق امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‏ های «ب» و «ج»)

آقای علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، طی ابلاغیه ای به کلیه دستگاه‌‌ های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‌ های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم ‌شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌ های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام نمودند.

 

در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‌ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‌ های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

به استناد مواد (6)، (7) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می ‌باشند.

با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می ‌شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی ‌باشد. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‌ها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه بهره ‌برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می ‌باشد، به‌ منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ 1399/06/01 کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‌ های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه ‌ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.

سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب‌ سایت سامانه به آدرس "setadiran.ir" لینک "آموزش" - "مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت­ های «ب» و «ج»" قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است:

- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز،

- نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن‌ ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان،

- نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن‌ ها توسط دستگاه‌ ها، و

- نحوه دسترسی برخط دستگاه‌ های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت‌ ها.

از آنجا که اسناد پاکت ‌های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه‌ های نظارتی قرار می‌ گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه‌ های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان ‌های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.

 

برآورد می ‌شود بهره‌ برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل ‌و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌ تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد

setadp113990512_1203

setadp213990512_1204

 

منبع : مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه